Viimane uuendus: May 28th at 5:53pm //

garantii

Kuidas garantii töötab

Garantii kaitseb klienti tootmisdefektist tingitud kahjude ja tõrgete eest. Kliendi enda poolt tekitatud kahjusid ei kaeta.

Iga tootja annab täiendava garantii lisaks Euroopa Liidu poolt pakutavatele. Need on ära toodud dokumentides, mis tarnitakse koos müüdud varustusega. Oluline on, et klient loeks hoolikalt kõiki kaasapandud dokumente.

Euroopa Liidu garantii

Euroopa Liidu seadusandluse kohaselt on kõikidele praaktoodetele kaheaastane tasuta garantii (seaduslik garantii). See on meile oluline, sest see on tagatis, et meie poolt müüdavad kaubad kuuluvad Euroopa kaitse alla. Kõik tooted on müügil Silcom North UAB alt, ettevõtte on registreeritud Vilniuses, Leedus. Kõiki tooteid kontrollitakse enne välja saatmist, kuid vea tekkimisel on klient kohustatud veast teatama esimesel võimalusel ning ei tohi toodet kasutada kuni selle tagastamiseni. Kui toode vajab parandust, oleme alati valmis aitama, ka siis kui garantii on lõppenud.


   photo


vale tõlge? soovita parandus